Všeobecné informácie

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad vedomostí z oblasti internetu a webového prostredia, webových technológií, architektúry webových aplikácií a vývoja webových aplikácií na strane klienta.

Prednášky

Prednášky sú v miestnosti ZP4.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Základy počítačových sietí a Internetu, WWW, URL, HTTP stiahnuť PDF
2.HTML I stiahnuť PDF
3.HTML II, Úvod do CSS stiahnuť PDF
4.CSS I stiahnuť PDF
5.CSS II, Úvod do JavaScript-u stiahnuť PDF
6.Jazyk JavaScript, Úvod do programovania dynamických stránok stiahnuť PDF
7.Štandardné rozhranie JavaScript-u v prehliadači stiahnuť PDF
8.AJAX, webové služby, generovanie obsahu pomocou šablón stiahnuť PDF
9.Knižnice jQuery a Bootstrap stiahnuť PDF
10.Zabezpečenie prenosu dát, Prihlasovacie služby poskytovateľov identity stiahnuť PDF
11.Sémantické údaje stiahnuť PDF
12.
13.

Cvičenia

Cvičenia sú v miestnosti PC-17 Park Komenského 6 a B-11 na Boženy Němcovej 1.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Úvod, oboznámenie sa s vývojovým prostredím, prvá HTML stránka
2.Základy a pokročilé HTML, elementy sekcií (úloha 1)
3.Kontrola úlohy 1
4.Formulár pre pridávanie a editáciu článkov (úloha 2)
5.Kontrola úlohy 2
6.Úvodná stránka a CSS štýly (úloha 3)
7.Kontrola úlohy 3
8.Práca s DOM v JavaScript-e (úloha 4)
9.XMLHttpRequest, JSON a Mustache (úloha 5)
10.Kontrola úlohy 5
11.REST webové služby, POST, PUT a DELETE (úloha 6)
12.Google SignIn prihlasovanie, finalizácia mikroblogovacieho systému (úloha 7)
13.Zápočtový týždeň, odovzdanie zadania

Podklady a užitočné zdroje