Ing. Martin
Sarnovský PhD.

odborný asistent

O Mne

Pracujem ako odborný asistent na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky Mojim školiteľom bol v rámci PhD. štúdia doc. Ing. Ján Paralič, PhD. Medzi oblasti odborného záujmu patria:
 • Objavovanie znalostí v databázach a textoch
 • Strojové učenie
 • Spracovanie a analýza veľkých dát
 • IT Service Management
 • Procesné modelovanie
 • Výučba

  Analýza a návrh informačných systémov

  letný semester, 2.Bc

  Riadenie IT prostredia

  zimný semester, 2.Bc

  Technológie spracovania veľkých dát

  letný semester, 1.Ing

  Projekty

 • 2017-2021: APVV-16-0213, Knowledge-based approaches for intelligent analysis of big data
 • 2016-2019: VEGA 1/0493/16: Models and methods for data streams analysis
 • 2016-2019: SPIRE-02-2016 project MONSOON - MOdel based coNtrol framework for Site-wide OptimizatiON of data-intensive processes
 • 2015-2017: KEGA 025TUKE-4/2015, Introduction of education in big data analytics
 • 2014-2017: COST action IC1302 KEYSTONE - Semantic keyword-based search on structured data sources
 • 2013-2017: ITMS 26220220182, IT tools and services for analysis of various types of processes, Pilot project Nr. 4 (PP4) within activity 3.1 "Pilot projects in Information and Communication Technologies" of the University Science Park Technicom
 • 2012-2015: VEGA 1/1147/12 - Metódy analýzy kolaboratívnych procesov realizovaných prostredníctvom informačných systémov
 • 2010-2013: IT4KT – Information technologies for knowledge transfer (ITMS 26220220123)
 • 2010-2013: KEGA, 065TUKE-4/2011, Virtual laboratory of business informatics
 • 2010-2011: VEGA 1/0042/10 - Methods of identification, annotation, search, access and composition of services using semantic metadata support for selected types of processes
 • 2009-2013: CE-FEI-II - Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy (ITMS 26220120030)
 • 2007-2010: APVV-0391-06 – Semantic composition of web and grid services
 • 2007-2009: VEGA 1/407 Methods for annotation, search, creation, and accessing knowledge employing metadata for semantic description of knowledge
 • 2006-2011: FP6 IST Project KP-Lab – Knowledge practices laboratory
 • 2006-2010: FP6 IST-2005-034891 HYDRA - Heterogeneous phYsical Devices in a distRibuted Architecture
 • 2006-2010: FP6 IST-2004-27219 DEMO-Net - Network of Excellence in e-Participation
 • 2006-2009: VEGA 1/3135/06 - Methods and tools for design of the integrated distributed applications based on ambients . higher-level agents
 • 2005-2006: DAAD project n. 8/2004 - Text Mining for Metadata Extraction and Semantic Retrieval.
 • Publikácie


  (2015) Jozef WAGNER; Cecília HAVRILOVÁ; Alexandra LUKÁČOVÁ; Michal Puheim; Gabriel Tutoky; Vladimír Gašpar; Martin Sarnovský; František Babič; Peter Butka; Ján Paralič; Miroslava Muchová; Martin Mikula; Peter Bednár; Miroslav Smatana;
  IT tools and services for analyses of different types of processes
  In: UVP Technikom. - Košice : Elfa, 2015 S. 27-31. - ISBN 978-80-8086-252-7

  (2015) Martin Sarnovský; František Babič; Peter Butka; Ján Paralič; Peter Bednár;
  Analytical platform based on Jbowl library providing text-mining services in distributed environment
  In: Lecture Notes in Computer Science : Information and Communication Technology. Vol. 9357 (2015), p. 310-319. - ISBN 978-3-319-24315-3 - ISSN 0302-9743

  (2014) Viktor DEMKO; Martin Sarnovský; Peter Bednár;
  RDF vs. NoSQL databases for the Semantic Web applications
  In: SAMI 2014 : IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings : January 23-25, 2014, Herľany, Slovakia. - Danvers : IEEE, 2014 S. 361-364. - ISBN 978-1-4799-3441-6

  (2011) Martin Sarnovský; Peter Butka; Peter Bednár;
  Analýza množín textových dokumentov v distribuovaných prostrediach
  In: Electrical Engineering and Informatics 2 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2011 S. 392-396. - ISBN 978-80-553-0611-7

  (2010) Karol FURDÍK; Gabriel Tutoky; Martin Sarnovský; František Babič; Peter Butka; Ján Paralič; Peter Bednár;
  Dolovanie znalostí z textov


  (2008) Martin Sarnovský; Peter Butka; Peter Bednár;
  One approach to combination of FCA-based local conceptual models for text analysis Grid-based approach
  In: SAMI 2008 : 6. international conference : Herľany, 21.-22.1.2008. - Budapest : Budapest Tech, 2008 S. 131-135. - ISBN 9781424421060

  (2007) Jozef WAGNER; Martin Sarnovský; František Babič; Peter Bednár;
  Semantic description of the data mining grid services
  In: GCCP 2007. - Bratislava : Ústav informatiky SAV, 2007 S. 136-141.

  (2015) Cecília HAVRILOVÁ; Michal Puheim; Gabriel Tutoky; Martin Sarnovský; František Babič; Peter Butka; Ján Paralič; Miroslava Muchová; Martin Mikula;
  IT services for analyses of various data samples
  In: WIKT 2015. - Košice : TU, 2015 S. 82-86. - ISBN 978-80-553-2271-1

  (2015) Martin Sarnovský; Ján Paralič;
  Teaching big data analysis at Technical University in Kosice in Business information systems study program
  In: ICETA 2015. - Danvers : IEEE, 2015 S. 325-330. - ISBN 978-1-4673-8534-3

  (2014) Peter KONCZ; Jozef WAGNER; Cecília HAVRILOVÁ; Alexandra LUKÁČOVÁ; Michal Puheim; Gabriel Tutoky; Vladimír Gašpar; Martin Sarnovský; František Babič; Ján Paralič;
  IT tools and services for analyses of different types of processes
  In: University Science Park TECHNICOM. - Košice : Elfa, 2014 S. 16-16. - ISBN 979-80-8086-240-4

  (2009) Martin Sarnovský; Peter Butka; Ján Paralič;
  Grid-based support for different text mining tasks
  In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 6, no. 4 (2009), p. 5-27. - ISSN 1785-8860

  (2015) Peter HOFFMAN; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Návrh a implementácia multiagentového prostredia pre interaktívny športový simulátor
  In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2015 S. 707-710. - ISBN 978-80-553-2178-3

  (2013) Jana PÓCSOVÁ; Jozef PÓCS; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Multiple Data Tables Processing via One-Sided Concept Lattices
  In: Advances in Intelligent Systems and Computing. - Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013 Vol. 183 (2013), p. 89-98. - ISSN 2194-5357 Spôsob prístupu:

  (2013) Miroslav ČONKA; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Webová aplikácia pre dolovanie v dátach použitím FCA
  In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 120-125. - ISBN 978-80-553-1440-2

  (2012) Marek BALUCHA; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Vyhľadávanie dokumentov s použitím formálnej konceptuálnej analýzy
  In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 202-207. - ISBN 978-80-553-0890-6

  (2012) Jana PÓCSOVÁ; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Cloud computing as a platform for distributed fuzzy FCA approach in data analysis
  In: INES 2012 : IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems : proceedings : June 13-15, 2012, Lisbon, Portugal. - Lisbon : IEEE, 2012 P. 291-296. - ISBN 978-1-4673-2695-7

  (2012) Patrik VINCEJ; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Jednoduchý príklad modelovania autonómneho agenta v simulačnom prostredí Netlogo
  In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 214-219. - ISBN 978-80-553-0890-6

  (2012) Maroš MARCINOV; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Vyhľadávanie webových stránok pomocou ekvivalencie tried v oblasti rough sets
  In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 208-213. - ISBN 978-80-553-0890-6

  (2012) Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Cloud computing as a platform for distributed data analysis
  In: WIKT 2012 : 7th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies : proceedings : November 22-23, 2012, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : STU, 2012 S. 177-180. - ISBN 978-80-227-3812-5

  (2011) Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Využitie agentových simulácií v socioekonomickej analýze a ich možné rozšírenia
  In: Electrical Engineering and Informatics 2 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Kosice. - Košice : FEI TU, 2011 S. 386-391. - ISBN 978-80-553-0611-7

  (2008) Ján HREŇO; Peter KOSTELNÍK; Dáša LACKOVÁ; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  First demonstrator of HYDRA middleware architecture for building automation
  In: Znalosti 2008 : 7. Konferencia : 13.-15.2.2008, Bratislava. - Bratislava : STU, 2008 S. 204-214. - ISBN 9788022728270

  (2008) Ján HREŇO; Peter KOSTELNÍK; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Device description in HYDRA middleware
  In: 2nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies : 15.-16.11.2007, Košice. - Košice : Centre for Information Technologies, 2008 S. 71-74. - ISBN 9788089284108

  (2008) Vladimír SAFKO; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Distribuované zhlukovanie textových dokumentov v prostredí Gridu
  In: Znalosti 2008 : 7. konferencia : Bratislava, 13.-15.2.2008. - Bratislava : STU, 2008 S. 192-203. - ISBN 9788022728270

  (2007) Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Grid-enabled support for classification and clustering of textual documents
  In: SAMI 2007. - [S.l. : s.n.], 2007 S. 265-275. - ISBN 9789637154560

  (2015) Martin Sarnovský; František Babič;
  Analýza a návrh informačných systémov


  (2016) David BAJUS; Martin Sarnovský;
  Implementácia aplikácie pre analýzu veľkých dát na platforme Hadoop
  In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 236-240. - ISBN 978-80-553-2599-6

  (2016) Noema ČARNOKÁ; Martin Sarnovský;
  Distributed algorithm for text documents clustering based on k-Means approach
  In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 430 (2016), p. 165-174. - ISBN 978-331928559-7 - ISSN 2194-5357 Spôsob prístupu:

  (2016) Marek OLEJNÍK; Martin Sarnovský;
  Optimalizácia metód distribúcie úloh pri analýze veľkých dát
  In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 484-489. - ISBN 978-80-553-2599-6

  (2016) Jana STACHOVÁ; Martin Sarnovský;
  Návrh a implementácia metód automatizácie Service Desku
  In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 401-405. - ISBN 978-80-553-2599-6

  (2016) Ján MARCINKO; Martin Sarnovský;
  Analýza vel’kých dát použitím rámca H2O
  In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 60-63. - ISBN 978-80-553-2599-6

  (2015) Edina SZAKALOVÁ; Martin Sarnovský;
  Implementácia aplikácie pre zhlukovanie textov použitím nástroja Mahout
  In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2015 S. 586-588. - ISBN 978-80-553-2178-3

  (2015) Ivan ULBRICHT; Martin Sarnovský;
  Návrh riešenia pre podporu vzdelávacích procesov v oblasti ITSM s podporou nástroja na báze cloud computingu
  In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2015 S. 733-738. - ISBN 978-80-553-2178-3

  (2015) Noema ČARNOKÁ; Martin Sarnovský;
  Zhlukovanie textov použitím distribuovaného algoritmu K-Means
  In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2015 S. 923-926. - ISBN 978-80-553-2178-3

  (2015) Martin Sarnovský;
  Riadenie IT prostredia


  (2015) Martin Sarnovský;
  Výučba technológií pre spracovanie veľkých dát v odbore Hospodárska informatika
  In: WIKT 2015. - Košice : TU, 2015 S. 32-34. - ISBN 978-80-553-2271-1

  (2014) Zdeno ULLBRÍK; Martin Sarnovský;
  Interaktívna vizualizácia zhlukovania textov použitím algoritmu GHSOM v cloudovom prostredí
  In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S. 320-323. - ISBN 978-80-553-1704-5 Spôsob prístupu:

  (2014) Tomáš KURUC; Martin Sarnovský;
  Odporúčací systém vytvorený v prostredí Apache Mahout
  In: Electrical Engineering and Informatics 5: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S. 141-145. - ISBN 978-80-553-1704-5 Spôsob prístupu:

  (2014) Martin Sarnovský;
  Design and implementation of the cloud based application for text mining tasks
  In: Data Mining and Knowledge Engineering. Vol. 6, no. 6 (2014), p. 261-264. - ISSN 0974-9578

  (2014) Martin Sarnovský;
  Design and implementation of Interactive visualization of GHSOM clustering algorithm for text mining tasks
  In: International Journal of Research in Information Technology. Vol. 2, no. 7 (2014), p. 146-151. - ISSN 2001-5569 Spôsob prístupu:

  (2014) Andrej ZACHARIÁŠ; Martin Sarnovský;
  Automatizácia generovania požiadavky na zmenu v procese manažmentu zmien
  In: Electrical Engineering and Informatics V5 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S. 316-319. - ISBN 978-80-553-1704-5 Spôsob prístupu:

  (2014) Michal VRONČ; Martin Sarnovský;
  Distributed boosting algorithm for classification of text documents
  In: SAMI 2014 : IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings : January 23-25, 2014, Herľany, Slovakia. - Danvers : IEEE, 2014 S. 217-220. - ISBN 978-1-4799-3441-6

  (2014) Jaroslav KOLLÁR; Martin Sarnovský;
  Optimalizácia distribúcie algoritmu pre tvorbu klasifikačných stromov pre úlohy dolovania v textoch
  In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S. 324-328. - ISBN 978-80-553-1704-5 Spôsob prístupu:

  (2013) Zdeno ULBRÍK; Martin Sarnovský;
  Cloud-based clustering of text documents using the GHSOM algorithm on the GridGain platform
  In: SACI 2013 : IEEE 8th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics : proceedings : May 23-25, 2013, Timisoara, Romania. - Piscataway : IEEE, 2013 P. 309-313. - ISBN 978-1-4673-6400-3

  (2013) Tomáš KAČUR; Martin Sarnovský;
  Implementácia nástroja pre vizualizáciu rozhodovacích stromov v úlohách klasifikácie textových dokumentov
  In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 218-222. - ISBN 978-80-553-1440-2

  (2013) Jana ČECHOVÁ; Martin Sarnovský;
  Využitie ontológií pre riadenie IT služieb v oblasti prevádzky služieb
  In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 213-217. - ISBN 978-80-553-1440-2

  (2013) Zdeno ULBRÍK; Martin Sarnovský;
  Zhlukovanie textových dokumentov algoritmom GHSOM v distribuovanom prostredí
  In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 223-227. - ISBN 978-80-553-1440-2

  (2013) Michal VRONČ; Martin Sarnovský;
  Distribuovaný algoritmus Boosting pre klasifikáciu textových dokumentov
  In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 228-231. - ISBN 978-80-553-1440-2

  (2013) Martin Sarnovský;
  Application of ontologies and semantic web in it service management according to ITIL framework
  In: International Journal of Research in Information Technology. Vol. 1, no. 9 (2013), p. 281-287. - ISSN 2001-5569

  (2012) Tomáš KAČUR; Martin Sarnovský;
  Cloud-based classification of text documents using the Gridgain platform
  In: SACI 2012 : 7th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics : proceedings : Timişoara, Romania, May 24-26, 2012. - Timişoara : IEEE, 2012 P. 241-245. - ISBN 978-1-4673-1014-7

  (2012) Peter SASARÁK; Martin Sarnovský;
  Implementácia monitorovacieho nástroja pre cloudovú infraštruktúru
  In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 220-223. - ISBN 978-80-553-0890-6

  (2011) Karol FURDÍK; Martin Sarnovský;
  IT service management supported by semantic technologies
  In: SACI 2011 : 6th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics : proceedings: May 19-21, 2011, Timisoara, Romania. - Budapešť : IEEE, 2011 P. 205-208. - ISBN 978-1-4244-9107-0

  (2011) Peter BEREŠČÁK; Martin Sarnovský;
  Využitie ontológií v oblasti riadenia IT služieb
  In: 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies : Proceedings : November 24 - 25, 2011, Herľany, Slovakia. - Košice : FEI TU, 2011 S. 195-199. - ISBN 978-80-89284-99-3

  (2011) Karol FURDÍK; Peter KOSTELNÍK; Martin Sarnovský;
  The semantic middleware for networked embedded systems applied in the internet of things and services domain
  In: Scalable Computing: Practice and Experience. Vol. 12, no. 3 (2011), p. 307-315. - ISSN 1895-1767 Spôsob prístupu:

  (2011) Ján HREŇO; Peter KOSTELNÍK; Matts AHLSEN; Peter ROSENGREN; Peeter KOOL; Mattias AXLING; Martin Sarnovský;
  Semantic Devices for Ambient Environment Middleware
  In: Internet of Things and Services : 1st International Research Workshop : September 18-19, 2008, Sophia-Antipolis, French Riviera. - [Sophia-Antipolis : European Research Workshops], 2008 P. 1-6. Spôsob prístupu:

  (2010) Karol FURDÍK; Peter BALCO; Martin Sarnovský;
  ITIL na Slovensku vo vzdelávacom procese
  In: itSMF Slovensko : 4. ročník výročnej odbornej konferencie : 21-22.4.2010, Bratislava. - Stupava : itSMF Slovensko, 2010 S. 1-5. - ISBN 978-80-970403-8-3 Spôsob prístupu:

  (2010) Karol FURDÍK; Martin TOMÁŠEK; Martin Sarnovský;
  Application of knowledge management and semantic technologies in IT service management
  In: Information Systems Architecture and Technology : IT Models in Management Process. - Wrocław : Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocłlawskiej, 2010 P. 32-41. - ISBN 978-83-7493-544-9

  (2010) Ján HREŇO; Martin Sarnovský;
  Semantic description of embedded devices in heterogeneous ambient intelligent environments
  In: Znalosti 2010 : 9. ročník konference : Jindřichův Hradec, 3.-5. února 2010 : sborník příspěvků. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010 P. 309-312. - ISBN 978-80-245-1636-3

  (2010) Ján HREŇO; Peter KOSTELNÍK; Martin Sarnovský;
  Application ontology manager for Hydra
  In: 5th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies : WIKT 2010 : proceedings : 11. - 12.11.2010, Bratislava. - Bratislava : Equilibria, 2010 S. 78-81. - ISBN 978-80-970145-2-0

  (2009) Ján HREŇO; Peter KOSTELNÍK; Martin Sarnovský;
  Ontologies in HYDRA - middleware for ambient intelligent devices
  In: Ambient Intelligence Perspectives II. Vol. 5 (2009), p. 43-46. - ISSN 1875-4163

  (2009) Zoltán ĎURČÍK; Marian BABIK; Martin Sarnovský;
  Establishing semantic annotation and execution of the text-mining services
  In: WIKT 2008. - Bratislava : STU, 2009 S. 78-82. - ISBN 9788022730273

  (2008) Martin Sarnovský;
  Objavovanie znalosti v textoch za pomoci gridového počítania


  (2008) Zoltán ĎURČÍK; Marián BABIK; Martin Sarnovský;
  Establishing semantic annotation and execution of the text-mining services
  In: GCCP 2008. - Bratislava : Ústav informatiky SAV, 2008 S. 104-112. - ISBN 9788096920297

  (2008) Ján HREŇO; Peter KOSTELNÍK; Martin Sarnovský;
  Use of semantic technologies in network embedded middleware
  In: WDA 2008. - Košice : Equilibria, 2008 S. 77-82. - ISBN 9788089284214

  (2008) Marek PARALIČ; Martin Sarnovský;
  Text mining workflows construction with support of ontologies
  In: SAMI 2008 : 6. international conference : Herľany, Slovensko : 21. - 22.1.2008. - Budapest : Budapest Tech, 2008 S. 173-177. - ISBN 9781424421060

  (2006) Ivan JANCIAK; A Min TJOA; Peter BREZANY; Martin Sarnovský;
  Distributed classification of textual documents on the Grid
  In: High Performance Computing and Communications : 2. international conference : Mníchov, 13.-15.9.2006. - Berlin : Springer, 2006 P. 710-718. - ISBN 3540393684

  (2006) Martin Sarnovský;
  Text mining within the GridMiner framework
  In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. - Košice : Elfa, 2006 S. 117-118. - ISBN 8080860351

  (2006) Miroslava MANDZÁKOVÁ; Martin Sarnovský;
  Classification of textual documents in the Grid environment
  In: WDA 2006. - Košice : Equilibria, 2006 S. 23-30. - ISBN 8096922483

  (2006) Martin Sarnovský;
  Textmining in the Grid environment
  In: Znalosti 2006. - Ostrava : VŠB-TU, 2006 P. 308-311. - ISBN 8024810018

  (2005) Martin Sarnovský;
  Datamining in the grid environment
  In: 5th PhD student conference and scientific and technical competition of students of Faculty of electrical engineering and informatics Technical university of Košice. - Košice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2005 s. 103-104. - ISBN 8096922440

  (2005) Martin Sarnovský;
  Use of semantic information for text classification improvement
  In: Znalosti 2005. - Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005 s. 117-120.

  (2005) Martin Sarnovský;
  Textmining services in the Gridminer system
  In: WDA 2005. - Košice : Elfa Academic Press, 2005 S. 64-69. - ISBN 8080860157

  (2005) Martin Sarnovský;
  Data mining in the grid environment
  In: SAMI 2005. - Košice : Technical university of Košice, 2005 s. 87-91. - ISBN 9637154353

  (2004) Martin Sarnovský;
  Use of semantic information for text classification improvement
  In: WDA 2004. - Košice : ELFA academic press, 2004 s. 27-32. - ISBN 8089066879

  (2003) Martin Sarnovský;
  Document classification using BOW library
  In: WDA 2003. - Košice : Faculty of Natural Sciences, UPJŠ in Košice, 2003 s. 31-38. - ISBN 8070975237

  (2003) Valentín MATÁK; Miroslav PUSZTA; Miroslav BEER; Peter BAJUS; Dominik OLŠAVSKÝ; Martin VACEK; Miroslav MRÁZ; Martin Sarnovský;
  Farbenie vrcholov grafu
  In: Farbenie vrcholov grafu. Spôsob prístupu:

  (2017) Martin Sarnovský; Peter Bednár;
  Technológie spracovania veľkých dát


  (2017) Dávid BAJUS; Martin Sarnovský;
  Building environment analysis based on clustering methods from sensor data on top of the Hadoop platform
  In: SAMI 2017. - Danvers : IEEE, 2017 S. 00079-00082. - ISBN 978-1-5090-5654-5

  (2017) Andrea HUŽVÁROVÁ; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Twitter data analysis and visualizations using the R language on top of the Hadoop platform
  In: SAMI 2017. - Danvers : IEEE, 2017 S. 000327-000331. - ISBN 978-1-5090-5654-5

  (2017) Jakub PAULINA; Martin Sarnovský; Peter Butka;
  Social-media data analysis using tessera framework in the hadoop cluster environment
  In: Advances in Intellingent Systems and Computing : ISAT 2016. - Cham : Springer, 2017 Vol. 522 (2017) p. 239-251. - ISBN 978-3-319-46586-9 - ISSN 2194-5357 Spôsob prístupu:

  (2017) Tomáš PORVAZNÍK; Martin Sarnovský;
  Dolovanie v dátach v úlohe predikcie správania sa používateľov služby AirBnB
  In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2017 S. 255-258. - ISBN 978-80-553-3192-8

  (2017) Cibuľová PETRA; Martin Sarnovský;
  Podpora procesov v prostredí meracieho strediska v automobilovom priemysle
  In: Transfer inovácií. Č. 35 (2017), s. 34-39. - ISSN 1337-7094 Spôsob prístupu:

  (2017) Petra CIBUĽOVÁ; Martin Sarnovský;
  Aplikácia pre podporu procesov v prostredí meracieho strediska v automobilovom priemysle
  In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2017 S. 246-249. - ISBN 978-80-553-3192-8

  (2017) Pavol HALÁS; Martin Sarnovský;
  Porovnanie knižníc strojového učenia pre platformy analýzy veľkých dát
  In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2017 S. 250-254. - ISBN 978-80-553-3192-8

  (2017) Peter RONČÍK; Martin Sarnovský;
  Modelovanie a simulácia procesov na Service Desku
  In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2017 S. 259-262. - ISBN 978-80-553-3192-8

  (2017) Juraj SURMA; Martin Sarnovský;
  Využitie analýzy dát v oblasti podpory procesov riadenie IT
  In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2017 S. 263-266. - ISBN 978-80-553-3192-8

  (2018) Juraj SURMA; Martin Sarnovský;
  Predictive models for support of incident management process in it service management
  In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 57-62. - ISSN 1338-3957 Spôsob prístupu:

  (2018) Petra CIBULOVA; Martin Sarnovský;
  Measurement center processes support in the automotive industry
  In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Informationa Systems Architecture and Technology : ISAT 2017. - Cham : Springer International Publishing AG, 2018 P. 295-303. - ISBN 978-3-319-67222-9 - ISSN 2194-5357

  (2018) Martin Sarnovský; Peter Bednár; Miroslav Smatana;
  Big Data Processing and Analytics Platform Architecture for Process Industry Factories
  In: Big Data and Cognitive Computing. Vol. 2, no. 1 (2018), p. 3-15. - ISSN 2504-2289 Spôsob prístupu:

  (2017) Martin Sarnovský; Peter Bednár;
  Projekt MONSOON – návrh platformy pre analýzu veľkých dát v priemysle
  In: Data a znalosti 2017. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017 P. 93-97. - ISBN 978-80-261-0720-0

  (2017) Martin Sarnovský; Peter Bednár; Miroslav Smatana;
  Data integration in scalable data analytics platform for process industries
  In: INES 2017. - Danvers : IEEE, 2017 P. 187-191. - ISBN 978-1-4799-7677-5

  (2018) Petra CIBUĽOVÁ; Martin Sarnovský;
  Measurement center processes support in the automotive industry
  In: Advances in Intelligent Systems and Computing volume 657 : ISAT 2017. - 2018 P. 295-303. - ISBN 978-331967222-9 Spôsob prístupu:

  (2018) Zuzana Pella; Ladislav Nyulászi; Vladimír Gašpar; Martin Sarnovský; František Babič; Peter Butka; Ján Paralič; Miroslava Muchová; Martin Mikula; Peter Bednár; Miroslav Smatana; Michal Vadovský;
  Analytické nástroje pre podporu rôznych typov procesov
  In: Univerzitné vedecké parky a Výskumné centrá ako akcelerátory technologického transferu a výskumnej spolupráce s praxou v SR. - Košice : TU, 2018 S. 28-33. - ISBN 978-80-8086-268-8

  (2018) Ján MARCINKO; Katarína Oravcová; Martin Sarnovský;
  Analýza dát pomocou adaptívnych metód
  In: Electrical Engineering and Informatics 9 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2018 S. 439-443. - ISBN 978-80-553-2713-6 Spôsob prístupu:

  (2018) Tomáš VARGA; Martin Čertický; Martin Sarnovský;
  Strategy detection in real-time strategy games using machine learning
  In: Electrical Engineering and Informatics 9 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2018 S. 587-590. - ISBN 978-80-553-2713-6 Spôsob prístupu:

  (2018) Tomáš VARGA; Martin Čertický; Martin Sarnovský;
  Use of Machine Learning Techniques in Real-time Strategy Games
  In: DISA 2018. - Danvers : IEEE, 2018 S. 159-164. - ISBN 978-1-5386-5101-8 Spôsob prístupu:

  ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

  Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

  link

  Top