Ing. Zuzana
Pella

doktorand po minimovej práci

O Mne

Vysokoškolské štúdium som začala v roku 2011 v odbore Hospodárska informatika na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie. Bakalársku prácu na tému "Návrh modulu pre štatistické a numerické výpočty v laboratórnych meraniach" som obhájila v roku 2014. Následne som pokračovala štúdiom 2. stupňa a v roku 2016 som úspešne obhájila aj Diplomovú prácu na tému "Návrh platformy pre tvorbu prezenčných listín použitím Near Field Communication (NFC)" pod vedením Ing. Vladimíra Gašpara, PhD.


Momentálne som internou doktorandkou na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzite v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je prof. Ing. Ján Paralič, PhD. Témou mojej dizertačnej práce je dátova analytika v oblasti  kardiovaskulárnych ochorení a rizikových faktorov vplývajúcich na kardiovaskulárne ochorenia.


Oblasti odborného záujmu

  • Dátova analytika v oblasti medicíny
  • Strojové učenie

Výučba

Aplikácie webových technológií

zimný semester, 2.Bc

Strojové učenie

zimný semester, 1.Ing

Publikácie


(2013) Ladislav MADARÁSZ; Zuzana Pella; Vladimír Gašpar;
Numerical Methods in Analysis of Thermodynamic Data
In: LINDI 2013 : 5th IEEE International Symposium on Logistics and Industrial Informatics : Proceedings : September 5-7, 2013, Wildau, Germany. - Piscataway : IEEE, 2013 P. 85-91. - ISBN 978-1-4799-1257-5

(2016) Zuzana Pella; Vladimír Gašpar;
Design of an Intelligent Classroom
In: CINTI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 253-256. - ISBN 978-1-5090-3908-1

(2016) Zuzana Pella; Vladimír Gašpar;
Návrh a implementácia aplikácie pre tvorbu prezenčných listín pomocou mobilného zariadenia s technológiou NFC
In: WIKT and DaZ 2016. - Bratislava : STU, 2016 S. 253-258. - ISBN 978-80-227-4619-9

(2017) Alexandra LUKÁČOVÁ; Zuzana Pella; František Babič; Ján Paralič; Miroslava Muchová; Michal Vadovský;
What is a relation between data analytics and medical diagnostics?
In: International Journal on Biomedicine and Healthcare. Vol. 5, no. 1 (2017), p. 8-12. - ISSN 1805-8698

(2017) Peter MILKOVIČ; Zuzana Pella; Ján Paralič;
Spracovanie textu lekárskych správ pre ďalšie analýzy
In: WIKT 2017. - Košice : TU, 2017 S. 15-18. - ISBN 978-80-553-2876-8

(2017) Zuzana Pella;
Data mining in selected medical domain
In: SCYR 2017. - Košice : TU, 2017 S. 77-81. - ISBN 978-80-553-3162-1

(2017) Zuzana Pella; Ján Paralič;
Prehľad metód analýzy dát zameraných na kardiovaskulárne ochorenia
In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2017 S. 331-336. - ISBN 978-80-553-3192-8

(2017) Jaroslav OLEJÁR; Zuzana Pella; František Babič; Ján Paralič;
Predictive and descriptive analysis for heart disease diagnosis
In: Annals of Computer Science and Information Systems : Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017. - Varšava : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2017 Vol. 11 (2017), p. 155-163. - ISBN 978-83-946253-7-5

(2017) Zuzana Pella; Vladimír Gašpar; Ján Paralič;
Mobile application for creating presence lists
In: SAMI 2017. - Danvers : IEEE, 2017 S. 223-227. - ISBN 978-1-5090-5654-5

(2018) Zuzana Pella;
Data mining research for reduction of cardiovascular diseases risks
In: SCYR 2018. - Košice : TU, 2018 S. 75-76. - ISBN 978-80-553-2972-7

(2018) Zuzana Pella; Ladislav Nyulászi; Vladimír Gašpar; Martin Sarnovský; František Babič; Peter Butka; Ján Paralič; Miroslava Muchová; Martin Mikula; Peter Bednár; Miroslav Smatana; Michal Vadovský;
Analytické nástroje pre podporu rôznych typov procesov
In: Univerzitné vedecké parky a Výskumné centrá ako akcelerátory technologického transferu a výskumnej spolupráce s praxou v SR. - Košice : TU, 2018 S. 28-33. - ISBN 978-80-8086-268-8

(2018) Matúš REVÁK; Zuzana Pella; Ján Paralič;
Aplikácia podporujúca štatistickú analýzu ako súčasť fázy pochopenia dát
In: Electrical Engineering and Informatics 9 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2018 S. 340-346. - ISBN 978-80-553-2713-6

(2018) Peter MILKOVIČ; Zuzana Pella; Ján Paralič;
Aplikácia zameraná na spracovanie lekárskych správ
In: Electrical Engineering and Informatics 9 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2018 S. 687-693. - ISBN 978-80-553-2713-6

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

link

Top