Ing. Viera Pavlišková


Oblasti odborného záujmu

Dátová analytika
Objavovanie znalostí
Data mining
Programovací jazyk R
Manažment projektov
Webové tecnolnógie

O Mne

Som internou doktorandkou na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je doc. Ing. František Babič, PhD..Téma mojej dizertačnej práce je Inteligentné metódy využívajúce dáta na podporu rozhodovania.

  • V roku 2018 som ukončila 1.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s bakalárskou prácou na tému Zavedenie prvkov gamifikácie do procesu fitnes cvičenia pod vedením  doc. Ing. František Babič, PhD.. 
  • V roku 2020 som ukončila 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Analýza nákupného správania návštevníkov centier cestovného ruchu pod vedením  doc. Ing. František Babič, PhD.. 

Výučba zimný semester

Aplikácie webových technológií

zimný semester, 2.Bc

Manažment projektov


zimný semester, 2.Bc

Výučba letný semester

Aplikácie databázových systémov


letný semester, 2.Bc

Úvod do hospodárskej informatiky

letný semester, 1.Bc

Publikácie

(2018) František Babič, Ľudmila Pusztová, Viera Pavlišková
Využitie kombinácie User experience a agilného prístupu v procese vývoja webovej aplikácie
In: Data a Znalosti & WIKT 2018 : sborník konference. - Brno (Česko) : Vysoké učení technické v Brně s. 187-192 [online]. - ISBN 978-80-214-5679-2

Projekty

  • APVV-16-0213 (Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát)
  • APVV-17-0550 (Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov)
  • VEGA projekt č. 1/0685/21 (Intepretovateľné modely analýzy dát pre podporu rozhodovania)

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

linkKKUI
FEI
CHI
Top