Prednášky

Prednášky sú v miestnosti L9 - B520.

Cvičenia

Cvičenia sú v miestnosti PK6_108 - PC17.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Úvod stiahnuť PDF
2.Základné štatistiky stiahnuť PDF
3.Časové rády stiahnuť PDF
4.Lineárna regresia stiahnuť PDF
5.1. písomka (1-3) 10 bodov
6.Predikcia časových radov stiahnuť PDF
7.Almonovej model, Koyckov model stiahnuť PDF
8.Bayesov klasifikator stiahnuť PDF
9.2. písomka (6-8) 10 bodov
10.Práca na zadaní
11.Práca na zadaní
12.Opravná písomka
13.Odovzdanie zadania

Software RStudio TU!

Skúšobné dáta CBE k cvičeniu 2 TU!

Skúšobné dáta MAINE k cvičeniu 2 TU!

Zadanie

Zadanie je skupinové (v skupine 2 študenti) za 20 bodov. Popis nájdete TU!.

Zadanie sa odovzdáva na email viera.maslej.kresnakova@tuke.sk najneskôr do 10.05.2020. Za zadanie je potrebné získať minimálne 6 bodov.