Prednášky

Prednášky sú v miestnosti PK7 - L4. Nájdete ich TU!

Cvičenia

Cvičenia sú v miestnosti L9-B520 a online v MS Teams.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1. (21.9 - 25.9.2020)Úvod
2. (28.9 - 2.10.2020) Prvá polovica skupiny (SAT + GSAT, GWSAT, HSAT, HWSAT) stiahnuť PDF
3. (5.10 - 9.10.2020)Druhá polovica skupiny (SAT + GSAT, GWSAT, HSAT, HWSAT) stiahnuť PDF
4. (12.10 - 16.10.2020)Projektová práca
5. (19.10 - 23.10.2020)Prvá polovica skupiny (1. písomka 10b) + (Úvod do grafovej reprezentácie) stiahnuť PDF
6. (26.10 - 20.10.2020) Druhá polovica skupiny (1. písomka 10b) + (Úvod do grafovej reprezentácie) stiahnuť PDF
7. (2.11 - 6.11.2020) Projektová práca
8. (9.11 - 13.11.2020)Prvá polovica skupiny (Grafová reprezentácia, Farbenie grafov) stiahnuť PDF
9. (16.11 - 20.11.2020)Druhá polovica skupiny (Grafová reprezentácia, Farbenie grafov) stiahnuť PDF
10. (23.11 - 27.11.2020) Projektová práca
11. (30.11 - 4.12.2020) Prvá polovica skupiny (2. písomka 10b) + (odovzdávanie 1. zadania)
12. (7.12 - 11.12.2020) Druhá polovica skupiny (2. písomka 10b) + (odovzdávanie 1. zadania)
13. (14.12 - 18.12.2020) Odovzdanie 2. zadania - vo forme online prezentácie

Program SAT4J nájdete TU!

Dokumentáciu SAT4J nájdete TU!

Príklad nájdete TU!

Zadania

Prvé zadanie môže byť naprogramované v ľubovoľnom programovacom jazyku - 10 bodov (podmienka min. 5b)

Druhé zadanie je skupinové (v skupine môžu byť max. 4 študenti) - 10 bodov

Odovzdávanie zadaní:

Prvé zadanie sa odovzdáva a obhajuje na cvičení v 11.a 12. týždni, prípadne online po dohode s cvičiacou.

Druhé zadanie sa odovzdáva na email viera.maslej.kresnakova@tuke.sk do 13.12.2020 a prezetuje sa na online cvičení v 13. týždni