Ciele predmetu

Cvičiaci:

Podmienky zápočtu:

Študent získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% zo 40%.

Študent prospeje v predmete ak úspešne vykoná skúšku - splní podmienku získať min. 31% zo 60%.

Prednášky

Prednášky sú v miestnosti Zdruzene poslucharne 1 (ZP1) na Letnej 9.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Úvod do DBS, základné pojmy, údajový model, E-R model stiahnuť PDF
2.Relačný model dát, normálové formy relácie, dátové jazyky, DDL, DML, integritné obmedzenia stiahnuť PDF
3.DDL príkazy, DML príkazy, WHERE klauzula, ORDER BY klauzula, vstavané funkcie, trojhodnotová logika stiahnuť PDF
4.Dátový slovník, sekvencie, vnútorné spájanie tabuliek stiahnuť PDF
5.Spájanie tabuliek, reštrikčná integrita stiahnuť PDF
6.Agregované funkcie, zoskupovanie riadkov, množinové operácie stiahnuť PDF
7.Vnorené dopyty stiahnuť PDF
8.Pohľady, synonymá, PL/SQL stiahnuť PDF
9.PL/SQL stiahnuť PDF
10.Indexy, transakcie, úvod dobezpečnosti DBS stiahnuť PDF

Cvičenia

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1. Úvodné cvičenie, podmienky zápočtu
2.Modelovanie E-R modelu
3. Transformácia E-R modelu na relačný model
4. Vytvorenie schémy v DB na základe relačného modelu Samoštúdium
5. Základná práca s tabuľkami a s dátami, prvé dopyty Samoštúdium
6. Odovzdávka 1. časti zadania a priebežne opakovanie
7. Základne dopyty(práca s reťazcami, zaradzovanie výsledkov), spájanie tabuliek Samoštúdium
8.Agregačné funkcie a množinové operácie Samoštúdium
9.Vnorené dopyty Samoštúdium
10. Zápočtová písomka 21.04.2020 od 15:00
11. Trigger Samoštúdium
12. Odovzadnie finálneho zadania 10.5.2020 do 23:59 (28 bodov)
13. Opravný zápočet 13.05.2020 o 15:00 - CHI Moodle

Podklady a užitočné zdroje