Ing. Viera
Maslej Krešňáková


Oblasti odborného záujmu

 • Deep learning
 • Konvolučné neurónové siete
 • Dátová analytika
 • Programovací jazyk R
 • Programovací jazyk Python
 • Ekonometria

O Mne

Som internou doktorandkou na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie,  Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je doc. Ing. Peter Butka, PhD. Téma mojej dizertačnej práce je Metódy hlbokého učenia v analytických úlohách a rozhodovaní.

 • V roku 2015 som ukončila 1.stupeň štúdia v odbore Aplikovaná informatika s bakalárskou prácou na tému Aproximácia funkcií pod vedením doc. RNDr. Ján Buša, CSc.. 
 • V roku 2017 som ukončila 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Numerické riešenie nekorektných úloh na špeciálnych množinách pod vedením doc. RNDr. Ján Buša, CSc.. 

Výučba zimný semester

Heuristické optimalizačné procesy

zimný semester, 1.Ing

Strojové učenie

Výučba letný semester

Inžinierska ekonometria


letný semester, 1.Ing

Simulačné systémy v hospodárskej informatike

Jazyky pre dátovú analytiku

Aplikácia databázových systémov

Rozvrh

rozvrh

Publikácie

(2019) Viera Maslej Krešňáková
Overview of deep learning methods applied for data analysis in astrophysics
In: SCYR 2019 : Scientific Conference of Young Researchers of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 127-130 [online, CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-3273-4

(2019) Viera Maslej Krešňáková, Peter Butka
Použitie metód hlbokého učenia na analýzu dát v astrofyzike
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 322-328 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3342-7

(2019) Eduard Pizur, Viera Maslej Krešňáková, Peter Butka
Detekcia spájania galaxií pomocou metód hlbokého učenia
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 76-80 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3342-7

(2019) Daniel Kottner, Viera Maslej Krešňáková, Peter Butka
Analýza astronomických dát - detekcia lineárnych objektov v prehliadke oblohy
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 407-411 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3342-7

(2017) Viera Maslej Krešňáková
Using conjugate gradients projection method for solving ill-posed problems on the special sets
In: Acta Electrotechnica et Informatica. - Košice (Slovensko) : Fakulta elektrotechniky a informatiky Roč. 17, č. 2 (2017), s. 43-47 - ISSN 1335-8243

Projekty

 • FEI-2018-52 (Systém pre podporu rozhodovania v regionálnych samosprávach)
 • APVV-16-0213 (Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát)
 • APVV-17-0267 (Rebelion: Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách)
 • VEGA projekt č. 1/0493/16 (Metódy a modely pre analýzu prúdov dáth)

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

link

Top