Oblasti odborného záujmu

  • Deep learning
  • Konvolučné neurónové siete
  • Dátová analytika
  • Programovací jazyk R
  • Programovací jazyk Python
  • Ekonometria

O Mne

Výučba zimný semester

Heuristické optimalizačné procesy

zimný semester, 1.Ing

Strojové učenie

Výučba letný semester

Inžinierska ekonometria


letný semester, 1.Ing

Simulačné systémy v hospodárskej informatike

Jazyky pre dátovú analytiku

Aplikácia databázových systémov

Publikácie

(2019) Viera Maslej Krešňáková
Overview of deep learning methods applied for data analysis in astrophysics
In: SCYR 2019 : Scientific Conference of Young Researchers of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 127-130 [online, CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-3273-4

(2019) Viera Maslej Krešňáková, Peter Butka
Použitie metód hlbokého učenia na analýzu dát v astrofyzike
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 322-328 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3342-7

(2019) Eduard Pizur, Viera Maslej Krešňáková, Peter Butka
Detekcia spájania galaxií pomocou metód hlbokého učenia
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 76-80 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3342-7

(2019) Daniel Kottner, Viera Maslej Krešňáková, Peter Butka
Analýza astronomických dát - detekcia lineárnych objektov v prehliadke oblohy
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 407-411 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3342-7

(2017) Viera Maslej Krešňáková
Using conjugate gradients projection method for solving ill-posed problems on the special sets
In: Acta Electrotechnica et Informatica. - Košice (Slovensko) : Fakulta elektrotechniky a informatiky Roč. 17, č. 2 (2017), s. 43-47 - ISSN 1335-8243

Projekty

  • FEI-2018-52 (Systém pre podporu rozhodovania v regionálnych samosprávach)
  • APVV-16-0213 (Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát)
  • APVV-17-0267 (Rebelion: Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách)
  • VEGA projekt č. 1/0493/16 (Metódy a modely pre analýzu prúdov dáth)

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

link

Top