Technická univerzita v Košiciach                                                                                                         Letecká fakulta

 

Ing. Peter KOŠČÁK, PhD., ING. PAED. IGIP

 

 

Vedúci katedry
Manažmentu Leteckej Prevádzky

 
P3100027

Prevádzka letísk

 

 

    Výučba          Publikačná činnosť                            O mne - CV          Kontakt                          image014     

           Samostatné prednášky                                                          Úvodná prednáška KMLP RLD

 

   OZNAMY:

                       

                   

 

--    ROZVRH činnosti  --

           Univerzita tretieho veku – „Letecká doprava“AKTUÁLNE  INFORMÁCE + v sekcii Výučba  - U3V

 

           Informácie k predmetom na stránke jednotlivých predmetov – v časti „Výučba

 

           Informácie k spracovaniu záverečných prác - Záverečné  práce