Pomocné nástroje pre Rozvrhovanie a logistiku v R

Logistika - balík v R pre vybrané logistické úlohy

Rozvrhovanie - balík v R pre vybrané úlohy rozvrhovania