foto

Peter Butka

English Slovak
Som docentom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Oblasti odborného záujmu

  • strojové učenie, štatistická teória učenia
  • ontológie a metódy pre ich tvorbu z textových dokumentov
  • objavovanie znalostí v databázach a textoch
  • formálna konceptová analýza
  • znalostné systémy založené na technológiách sémantického webu
  • analýza astro/geo dát

Výučba

Projekty

Kontakt

  • e-mail: peter.butka@tuke.sk
  • tel: (+421 55) 602 4280
  • adresa: KKUI FEI, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9/B, 042 00 Košice, Slovenská republika