Všeobecné informácie

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehlaď vedomostí a nadobudnúť praktické zručnosti pri aplikovaní pokročilých metód analýzy dát zameraných hlavne na mnohorozmerné dáta a dáta, ktoré nie sú priamo reprezentované v tabuľkovej forme. Tento predmet nadväzuje a rozširuje vedomosti získané počas štúdia v základných predmetoch Objavovania znalostí v databázach a Strojového učenia.

Hodnotenie

Prednášky

Prednášky sú v miestnosti V-147 na Vysokoškolskej 4.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Základy štatistického učenia stiahnuť PDF
2.Úvod do neurónových sietí I stiahnuť PDF
3.Úvod do neurónových sietí II stiahnuť PDF
4.Konvolučné a rekurentné siete stiahnuť PDF
5.Pokročilé architektúry I stiahnuť PDF
6.Pokročilé architektúry II stiahnuť PDF

Cvičenia

Cvičenia sú v miestnosti B-11 na Boženy Němcovej 1. Zadania a materiály na cvičenia nájdete na GitHub-e.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Úvod, opakovanie základov jazyka Python
2.NumPy - práca s mnohorozmernými dátami
3.Keras - základné modely
4.Keras - konvolučné siete
5.Keras - sekvenčné siete
6.Keras - pokročilé architektúry

Podklady a užitočné zdroje