foto

Peter Bednár

Som odborný asistent na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, FEI, TU v Košiciach.

Oblasti odborného záujmu

 • strojové učenie, štatistická teória učenia
 • spracovanie a analýzy veľkých dát
 • spracovanie prirodzeného jazyka
 • objavovanie znalostí v databázach a textoch
 • znalostné systémy založené na technológiách sémantického webu

Výučba

Projekty (vybrané)

 • 2017-2021: APVV-16-0213 - Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát
 • 2017-2019: KEGA 005TUKE-4/2017 - Zavedenie praktickej výučby mobilných technológií prostredníctvom vývoja aplikácií pre inteligentné zariadenia
 • 2015-2017: KEGA 025TUKE-4/2015 - Zavedenie výučby analýzy veľkých dát
 • 2013-2015: Technicom - Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (ITMS 26220220182)
 • 2012-2015: VEGA 1/1147/12 - Metódy analýzy kolaboratívnych procesov realizovaných prostredníctvom informačných systémov
 • 2011-2014: APVV-0208-10 - Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálných sietí (TRADI-CE) - koordinátor FIIT STU BA
 • 2007-2009: VEGA 1/4074/07 - Metódy anotovania, vyhľadávania, tvorby a sprístupňovania znalostí s využitím metadát pre sémantický popis znalostí
 • 2007-2010: APVV-0391-06 - Sémantická kompozícia webových a gridových služieb, spoločný projekt s ÚI SAV v Bratislave
 • 2007-2009: RPEU-0011-06 - Podpora procesov tvorby nových znalostí
 • 2007-2008: RPEU-0025-06 - Rozsirenie riesenia z projektu Seamless o analyticke a hodnotiace funkcie (Ekf)
 • 2006-2009: Access-eGov
 • 2006-2009: Seamless (Ekf)
 • 2006-2011: KP-Lab
 • 2005-2007: KEGA 3/3124/05 - Virtuálne laboratórium manažmentu dodávateľsko-odberateľských reťazcov

Kontakt

 • e-mail: Peter.Bednar@tuke.sk
 • tel: (+421 55) 602 4219
 • adresa: KKUI FEI, Technická univerzita v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice