foto foto

Som internym doktorandom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzite v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je Ing. Peter Butka, PhD. a školiteľom špecialistom je Ing. Vladimír Gašpar, PhD.

Výučba:

Kontakt: