Odborné zameranie:

  • Riadenie prevádzky ES
  • Počítače v elektroenergetike
  • Analýza ES

Členstvo v medzinárodných a domácich organizáciách:

  • Člen Slovenskej komisie WEC
  • Člen Českej a Slovenskej komisie CIGRE
  • Člen Českej komisie CIRED
  • Člen redakčnej rady časopisu Elektrotechnika a energetika, Bratislava
  • Člen redakčnej rady časopisu Eletrotechnika v praxi, Ostrava
  • Člen redakčnej rady časopisu ENERGÉTIKA UN ELEKTROTECHNIKA, Riga
  • Člen redakčnej rady časopisu Acta Electrotechnica et Informatica, Košice