Zodpovedný riešiteľ grantovej úlohy typu VEGA:

  • Riešenie technických problémov v prostredí liberalizovaného trhu s elektrinou
    (VEGA 2004-2006)

Zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy štátneho programu vedy a výskumu:

  • Technologický rozvoj elektrizačnej sústavy a technologické predvídanie (VaV)