Prednášky v dennom štúdiu:

  • Elektrárne
  • Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy
  • Optimalizácia prevádzky elektrizačnej sústavy