Adresa: Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Katedra elektroenergetiky FEI TU
Mäsiarska 74
041 20 Košice
Tel: + 421 / 55 / 602 3550, (3551 sekretariát)
Fax: + 421 / 55 / 602 3552
E-mail: michal.kolcun@tuke.sk

Po vyplnení nasledujúceho formuláru mi môžete poslať e-mail:
Od:
Predmet:
Mail: