Tvorba krajiny a urbanizmus

Materiály k predmetu

Skriptá k predmetu Tvorba krajiny a urbanizmus (Časť 1: Tvorba krajiny): Stiahnuť

Program prednášok

1. týždeň: Základné pojmy, úlohy, ciele a zásady tvorby krajiny.
2. týždeň: Krajinný potenciál. Ekologická únosnosť krajiny.
3. týždeň: Krajinné typy. Postupy tvorby krajiny.
4. týždeň: Krajina ako prírodný zdroj.
5. týždeň: Funkcie vegetácie v krajine. Estetika a kompozícia v krajinárskej tvorbe.
6. týždeň: Faktory a prostriedky krajinárskej tvorby. Vegetačné úpravy a tvorba urbanizovanej krajiny.
7. týždeň: Sídlo, mesto.
8. týždeň: Dejiny tvorby krajiny a stavby miest. Teórie stavby miest 20. storočia.
9. týždeň: Funkčná štruktúra mesta.
10. týždeň: Rozhodujúce faktory pre tvorbu krajiny a miest.
11. týždeň: Záujmové územie mesta.
12. týždeň: Metodika a nástroje urbanizmu a územného plánovania.

Literatúra

  1. Supuka, J., Schlampová, T., Jančura, P.: Krajinárska tvorba. Zvolen : ES TU, 1999.
  2. Bortel, J., Jančová, M., Sláviková, D.: Ochrana a tvorba krajiny. Zvolen : ES TU, 1993.
  3. Drdoš, J. a kol.: Základy krajinného plánovania. Zvolen : ES TU 1995.
  4. Belošovič, Š.: Urbanizmus a ekológia. Žilina : VŠDS, 1993.
  5. Mezera A. a kol.: Tvorba a ochrana krajiny. Praha : Státní zemědelské nakladatelství, 1979.
  6. Hruška E.: Stavba miest. Bratislava : Vav, 1961.
  7. Kolektiv katedry urbanizmu, ČVUT Praha: Urbanizmus zonální, sídelní, regionální struktury a jejich územní plánování. Praha : ES ČVUT, 1982..
predmety/tvorba.txt · Posledná úprava: 2012/02/19 14:43 od Magdaléna Bálintová
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0