Pedológia a protierózne opatrenia

Materiály k predmetu

Skriptá k predmetu Pedológia a protierózne opatrenia

Program prednášok

1. týždeň: Význam a postavenie pedológie v ŽP. Vznik a vývoj pôdy.
2. týždeň: Základné fyzikálne charakteristiky pôdy
3. týždeň: Charakteristika kvapalnej fázy pôdy.
4. týždeň: Chémia pôdy.
5. týždeň: Potenciál pôdnej vody.
6. týždeň: Infiltrácia vody do pôdy.
7. týždeň: Exkurzia resp. videocentrum.
8. týždeň: Erózia a životné prostredie.
9. týždeň: Teória vodnej erózie.
10. týždeň: Stavebne - technické opatrenia v protieróznej ochrane.
11. týždeň: Organizačné, agrotechnické a vegetačné opatrenia proti vodnej erózii.
12. týždeň: Zahrádzanie bystrín a protierózne nádrže.
13. týždeň: Veterná erózia a protierózna ochrana pôdy.

Literatúra

  1. Velebný, V., Novák, V.: Hydropedológia. Bratislava : SVŠT, 1989.
  2. Matula, S., Semotán, J., Veselá, J.: Hydropedológia - praktikum. Praha : ČVUT,1989.
  3. Holý M.: Eroze a životní prostředí. Praha : ČVUT, 1994.
  4. Heinige,V., Hlaváčová, K., Bacúrik, I.: Ochrana a organizácia povodia. Bratislava : STU, 1995.
  5. Fulajtár, E., Janský, L.: Vodná erózia pôdy a protierózna ochrana. Bratislava : VÚPOP, 2001.
predmety/pedologia.txt · Posledná úprava: 2012/10/12 10:41 od Magdaléna Bálintová
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0