Chémia

Program prednášok

1. týždeň: Chémia - základné pojmy
2. týždeň: Stavba atómu a periodický systém chemických prvkov
3. týždeň: Chemická väzba
4. týždeň: Štruktúra a skupenstvo chemických látok
5. týždeň: Voda a vodné roztoky
6. týždeň: Chemické reakcie - klasifikácia a základné zákonitosti
7. týždeň: Povrch tuhých látok
8. týždeň: Chémia kovov a korózne inžinierstvo
9. a 10. týždeň: Chémia a technológia silikátov + Chemické vplyvy na nekovové stavebné látky
11. týždeň: Organická chémia - definícia a základné pojmy
12. týždeň: Organické látky - prírodné zdroje, využitie v energetike a priemysle
13. týždeň: Vysokomolekulárne látky v prírode a v priemysle

Literatúra

  1. Števulová, N., Bálintová, M., Eštoková, A.: Chémia. Košice: SvF TU, 2002.
  2. Hennig, O., Lach, V.: Chemie ve stavebníctví. Praha: SNTL, 1983.
  3. Brandštetr, J., Rovnaníková, P., Šimek, Z.: Chemie stavebních látek. Brno: SvF VUT, 1992.
  4. Hrnčiar, P.: Organická chémia. Bratislava: SPN, 1982.
  5. Kellö, V., Tkáč, A.: Fyzikálna chémia. Bratislava: Alfa, 1969.
  6. Bálintová, M., Eštoková, A.: Chémia - podklady pre cvičenia. Košice: SvF TU, 2001.
predmety/chemia.txt · Posledná úprava: 2010/07/06 12:29 (externá úprava)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0