prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.

Bálintová


Ústav environmentálneho inžinierstva
Katedra environmentálneho inžinierstva

Stavebná fakulta TU
Vysokoškolská 4
042 00 Košice

Magdalena.Balintova(at)tuke.sk

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia

 • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
 • 2000 - PhD., Fakulta BERG TU Košice, odbor Mineralurgia a environmentálne technológie
 • 2003 - docent v odbore environmentalistika, Stavebná fakulta TU Košice
 • 2013 - profesor v odbore environmentálne inžinierstvo

Funkčné miesto: profesor v odbore environmentálne inžinierstvo, Ústav environmentálneho inžinierstva SvF TU v Košiciach

Vedenie diplomantov v odbore:

 • Environmentalistika - SvF TU: 20
 • Environmentálne inžinierstvo - SvF TU: 25

Vedenie doktorandov v študijnom programe Environmentálne inžinierstvo:

 • doktorandi po obhajobe dizertačnej práce: 7
 • doktorandi po dizertačnej skúške: 2
 • doktorandi pred dizertačnou skúškou: 1

Oblasť vedeckého pôsobenia

 1. Hodnotenie environmentálnych rizík v povodiach negatívne ovplyvnených stresormi:
  • erózia pôdy a zanášanie vodných nádrží,
  • kontaminácia vody a sedimentov transportom chemických látok,
  • vplyv plošných zdrojov znečistenia, najmä poľnohospodárskej činnosti na kvalitu povrchových vôd,
  • ohrozenie povrchových vôd bodovými zdrojmi znečistenia (priemyselná činnosť, čistiarne odpadových vôd).
 2. Návrh remediačných postupov pre odstraňovanie kontaminantov z vôd
home.txt · Posledná úprava: 2014/09/25 20:34 od Magdaléna Bálintová
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0