Ing. Ľudmila
Pusztová


Oblasti odborného záujmu

Data mining
Objavovanie znalostí
Dátová analytika
Programovací jazyk R
Case-based reasoning
Medicínska diagnostika

O Mne

Som internou doktorandkou na  Katedre kybernetiky a umelej inteligencie,   Fakulte elektrotechniky a informatiky   Technickej univerzity v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je prof. Ing. Ján Paralič, PhD..  Téma mojej dizertačnej práce je Modely a metódy analýzy dát na tvorbu znalostných modelov z dátových zdrojov.

  • V roku 2015 som ukončila 1.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s bakalárskou prácou na tému Riešenie klasifikačnej úlohy dolovania v dátach pod vedením  doc. Ing. František Babič, PhD.. 
  • V roku 2017 som ukončila 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Analýza transakcií z e-shopu s cieľom predpovedať budúce nákupné správanie zákazníkov  doc. Ing. František Babič, PhD.. 

Výučba zimný semester

Objavovanie znalostí


zimný semester, 1.Ing

Aplikácie webových technológií

zimný semester, 2.Bc

Manažment projektov


zimný semester, 2.Bc

Výučba letný semester

Webové technológie


letný semester, 2.Bc

Úvod do hospodárskej informatiky

letný semester, 1.Bc

Rozvrh

rozvrh

Publikácie

(2019) Anna Biceková, Ľudmila Pusztová
Dolovanie dát z bankového sektora
In: Acta Informatica Pragensia : časopis o sociálních a byznys aspektech informatiky. Roč. 8, č. 1 (2019), s. 18-37 - ISSN 1805-4951

(2019) Anna Biceková, Ľudmila Pusztová
Data analysis of the financial indicators of Polish companies
In: Acta Electrotechnica et Informatica. - Košice (Slovensko) : Fakulta elektrotechniky a informatiky Roč. 19, č. 2 (2019), s. 1-7 - ISSN 1335-8243

(2019) Anna Biceková, Ľudmila Pusztová
Metódy analýzy transakčných dát
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. ISBN 978-80-553-3342-7

(2019) Alžbeta Bačová, Anna Biceková, Ľudmila Pusztová
Kardiovaskulárne ochorenia a ich predikcia
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. ISBN 978-80-553-3342-7

(2019) Jaroslav Olejár, František Babič, Ľudmila Pusztová
Understand the Buying Behavior of E-Shop Customers Through Appropriate Analytical Methods
In: Advances and Trends in Artificial Intelligence : From Theory to Practice. - Cham (Švajčiarsko) : Springer Nature s. 300-307

(2019) Ľudmila Pusztová
Knowledge models from data sources
In: SCYR 2019 : Scientific Conference of Young Researchers of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice

(2018) Ľudmila Pusztová
Using Data Analytics to Predict Metabolic Syndrome
In: SCYR 2018. - Košice : TU, 2018 S. 258-261. - ISBN 978-80-553-2972-7

(2018) František Babič, Ľudmila Pusztová, Viera Pavlišková
Využitie kombinácie User experience a agilného prístupu v procese vývoja webovej aplikácie
In: Data a Znalosti & WIKT 2018 : sborník konference. - Brno (Česko) : Vysoké učení technické v Brně s. 187-192 [online]. - ISBN 978-80-214-5679-2

(2018) František Babič, Katarína Melišová, Ľudmila Pusztová
Analýza medicínskych dát s cieľom zlepšiť efektivitu diagnostiky
In: Electrical Engineering and Informatics 9 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2018 S. 259-262. - ISBN 978-80-553-2713-6

(2018) Ľudmila Pusztová, František Babič
Identifikácia dôležitých faktorov pre diagnostiku vybraného ochorenia pomocou znalostí experta
In: Electrical Engineering and Informatics 9 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2018 S. 699-702. - ISBN 978-80-553-2713-6

(2018) Ľudmila Pusztová, František Babič, Ján Paralič
Data analytics for metabolic syndrome diagnostics
In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. - Malaysia : Springer, 2018 P. 311-314. - ISBN 978-981-10-9034-9 - ISSN 1680-0737

(2017) František Babič, Ľudmila Pusztová
Analysis of users buying behaviour to improve the coupon marketing
In: BIS 2017. - Cham : Springer, 2017 P. 69-78. - ISBN 978-3-319-69022-3

(2017) Ľudmila Pusztová, František Babič, Ján Paralič
Analýza transakcií z e-shopu s cieľom predpovedať budúce nákupné správanie zákazníkov
In: WIKT 2017. - Košice : TU, 2017 S. 70-74. - ISBN 978-80-553-2876-8

(2015) František Babič, Ľudmila Pusztová
Detekcia SPAMu pomocou Klasifikačných Modelov Založených na Rozhodovacích Stromoch
In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 510-513. - ISBN 978-80-553-2178-3

Projekty

  • FEI-2018-52 (Systém pre podporu rozhodovania v regionálnych samosprávach)
  • APVV-16-0213 (Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát)
  • APVV-17-0550 (Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov)

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

linkKKUI
FEI
CHI
Top