Ing. Ľudmila Pusztová


Oblasti odborného záujmu

Data mining
Objavovanie znalostí
Dátová analytika
Programovací jazyk R
Case-based reasoning
Medicínska diagnostika

O Mne

Som internou doktorandkou na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je doc. Ing. František Babič, PhD..Téma mojej dizertačnej práce je Modely a metódy analýzy dát na tvorbu znalostných modelov z dátových zdrojov.

  • V roku 2015 som ukončila 1.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s bakalárskou prácou na tému Riešenie klasifikačnej úlohy dolovania v dátach pod vedením  doc. Ing. František Babič, PhD.. 
  • V roku 2017 som ukončila 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Analýza transakcií z e-shopu s cieľom predpovedať budúce nákupné správanie zákazníkov  doc. Ing. František Babič, PhD.. 

Výučba zimný semester

Objavovanie znalostí


zimný semester, 1.Ing

Aplikácie webových technológií

zimný semester, 2.Bc

Manažment projektov


zimný semester, 2.Bc

Výučba letný semester

Webové technológie


letný semester, 2.Bc

Úvod do hospodárskej informatiky

letný semester, 1.Bc

Rozvrh

Publikácie

Projekty

  • FEI-2018-52 (Systém pre podporu rozhodovania v regionálnych samosprávach)
  • APVV-16-0213 (Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát)
  • APVV-17-0550 (Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov)

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

linkKKUI
FEI
CHI
Top