meno-33 (22K)meno-3a (5K)Kontaktné informácie
Diplomová práca systémom LaTeX
Výpočtové cvičenia
Laboratórne cvičenia z fyziky
Rádiospektroskopické praktikum

Keď sa človek sám nepochváli, nikto to zaňho neurobí.
Bohumil HRABAL

Posledná aktualizácia 25. septembra 2014
© 2000-2014 L. Ševčovič