meno-33 (22K)meno-3a (5K)Kontaktné informácie
Diplomová práca systémom LaTeX
Výpočtové cvičenia
Laboratórne cvičenia z fyziky
Rádiospektroskopické praktikum
Deklarácia akademickej slobody

Keď sa človek sám nepochváli, nikto to zaňho neurobí.
Bohumil HRABAL

Posledná aktualizácia 19. februára 2015
© 2000-2015 L. Ševčovič