Ing. Juliana
Ivančáková

doktorand pred minimovou prácou

O Mne

Výučba

Základy algoritmizácie a programovania

zimný semester, 1.Bc

Úvod do hospodárskej informatiky

letný semester, 1.Bc

Aplikácie webových technológií

zimný semester, 2.Bc

Simulačné systémy v hospodárskej informatike

letný semester, 2.Bc

Podniková analytika

zimný semester, 3.Bc

Publikácie


(2017) Juliana Ivančáková; František Babič; Peter Butka;
Podpora medicínskej diagnostiky pomocou dolovania v dátach
In: WIKT 2017. - Košice : TU, 2017 S. 88-93. - ISBN 978-80-553-2876-8 Spôsob prístupu:

(2018) Juliana Ivančáková;
Survey of the ontologies for modelling of the biomedical experiments
In: SCYR 2018. - Košice : TU, 2018 S. 244-247. - ISBN 978-80-553-2972-7

(2018) Juliana Ivančáková; František Babič; Peter Butka;
Comparison of different machine learning methods on wisconsin dataset
In: SAMI 2018. - Danvers : IEEE, 2018 S. 173-177. - ISBN 978-1-5386-4772-1

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

link

Top