Warning: file_get_contents(https://iskkui.fei.tuke.sk:8090/api/Profiles/juliana.ivancakova) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Connection timed out in /home/tuke.sk/jm/159/jm159ys/public_html/index.php on line 16


O Mne

Výučba

Základy algoritmizácie a programovania

zimný semester, 1.Bc

Úvod do hospodárskej informatiky

letný semester, 1.Bc

Aplikácie webových technológií

zimný semester, 2.Bc

Simulačné systémy v hospodárskej informatike

letný semester, 2.Bc

Podniková analytika

zimný semester, 3.Bc

Publikácie


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tuke.sk/jm/159/jm159ys/public_html/index.php on line 256

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

link

Top