Diplomový projekt 2.

Diplomová práca má mať výskumný charakter:

1.      Základné aspekty výskumu, diplomová práca ako výskumný proces, analýza literatúry

 

2.      Ďalšie aspekty výskumu, zásady písania a prezentácie diplomovej práce

 

3.      Práca s literatúrou

 

Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

 

Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika

 

Témy diplomových prác, 2. roč. inžinierskeho štúdia

akademický rok 2019/2020

č.

Meno, priezvisko

Téma semestrálneho projektu

Vedúci

Konzultant

1.

Bc. Zuzana Tocimáková

Prípadové usudzovanie pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Ján Paralič

Ing. Ľudmila Pusztová

2.

Bc. Matúš Revák

Metódy merania vybraných vlastností publikovaných textov

Ján Paralič

3.

Bc. Ladislav Kováč

Metódy umelej inteligencie pre včasnú detekciu zvýšeného kardiovaskulárneho rizika

Ján Paralič

4.

Bc. Richard Iľaš

Škálovateľnosť algoritmov na vylúčenie duplicitných otázok

Ján Paralič

Mgr. Marek Šuppa (sli.do)