Témy bakalárskych prác, 3. roč. bakalárskeho štúdia

akademický rok 2019/2020

č.

Meno, priezvisko

Téma bakalárskej práce

Vedúci

Konzultant

1.

Adam Jozefík

Redescription mining a jeho využitie v medicínskej oblasti

Ján Paralič

2.

Stanislav Gofus

Vplyv časovej postupnosti dát na diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení

Ján Paralič

Ing. Ľudmila Pusztová

3.

Miroslava Pavlusová

Adaptácia rozhodovacích pravidiel v procese medicínskej diagnostiky

Ján Paralič

Ing. Ľudmila Pusztová

4.

Samuel Maťaš

Analýza vybranej dátovej množiny so zaujímavým príbehom

Ján Paralič

5.

Adam Pavlíček

Analýza tém, použitých metód a dosiahnutých výsledkov záverečných prác

Ján Paralič

 

                 

1.     Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

 

2.     Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika

 

3.     Práca s literatúrou