Moja fotka Ján Paralič


Informácie v angličtine: English

Som profesorom a zástupcom vedúceho Katedry kybernetiky a umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Tu nájdete môj krátky odborný životopis a zoznam publikácií v angličtine.


 výučba       doktorandi       výskum       projekty       konferencie

Prednášky a cvičenia z predmetov:

Zimný semester 2016/2017:

Letný semester 2015/2016:

Moji doktorandi:

    Denní:
    Externý:
    Bývalí:

Oblasti odborného záujmu

Práca na projektoch

Organizované vedecké podujatia:

KontaktHOMETUFEIKKUI