Karentovaný? — Indexovaný v Master Journal List? — Indexovaný v SCOPUS?

Táto stránka umožňuje hromadnú kontrolu "indexovanosti" časopisov v dlhých zoznamoch publikácií.

Legenda k výpisom:

 •    
  - časopis s uvedeným ISSN je indexovaný v  Current Contents
 •    
  - časopis s uvedeným ISSN je indexovaný v  Master Journal List (Thomson Reuters)
 •    
  - časopis s uvedeným ISSN je indexovaný iba v SCOPUS (Elsevier)
 •    
  - časopis s uvedeným ISSN nie je indexovaný

Poznámka:

 • Ak má časopis niekoľko ISSN, výsledky vyhľadávania podľa nich môžu byť rôzne. Napríklad, časopis Chemické listy má tri ISSN: print ISSN 0009-2770, E-ISSN 1213-7103, CD-ROM ISSN 1803-2389. Iný podobný príklad predstavuje časopis Metalurgija (print ISSN 0543-5846, online verzia ISSN 1334-2576, CD-ROM verzia ISSN 1334-2584).
Vysledok kontroly

Overenie indexovanosti časopisov v zozname publikačnej činnosti:

Skopírujte (pomocou CTRL+C) celý zoznam publikácií
(napríklad zo súboru vo formáte PDF alebo DOC, alebo RTF atď.)
a vložte skopírovaný text pomocou CTRL+V:


alebo vložte adresu webovej stránky (vo formáte HTML)
so zoznamom publikačnej činnosti: